Czym jest system SCADA?

Jednym z podstawowych pytań, z którym powinieneś się zmierzyć, jest to, czym naprawdę jest SCADA?
SCADA oznacza nadzór nad kontrolą i gromadzenie danych. Jest to rodzaj komputerowego systemu sterowania stosowanego w przemyśle do monitorowania i sterowania procesami przemysłowymi.

Systemy SCADA gromadzą i analizują dane z czujników i innych urządzeń rozmieszczonych w całym procesie przemysłowym. Dane te są następnie przesyłane do centralnego systemu komputerowego, gdzie są analizowane i wyświetlane operatorom, którzy mogą zdalnie monitorować i sterować procesem.

Systemy SCADA są wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu, takich jak nafta i gaz, woda i ścieki, produkcja i energetyka. Mogą pomóc poprawić wydajność, bezpieczeństwo i produktywność, umożliwiając operatorom szybkie identyfikowanie problemów, podejmowanie świadomych decyzji i podejmowanie odpowiednich działań.

Komponenty systemów SCADA

System SCADA zbudowany jest przede wszystkim z komponentów podzielonych na 3 główne grupy:
Sprzęt:
- Komputery
- PLC/PAC/RTU
- Moduły komunikacyjne
- Infrastruktura IT

Technologia komunikacyjna:
- Ethernet (profinet itp.)
- RS232
- RS485
- Modbus
- MQTT
- OPC
- DNP3
- IEC61850
- IEC60870
Oprogramowanie:
- Interfejsy operatora
- Interfejsy inżynierskie
- Oprogramowanie komunikacyjne

Funkcje systemów SCADA

SCADA ma wiele zadań i funkcji, z których niektóre muszą być spełnione. Są też dodatkowe, które są opcjonalne. 

Generalnie możemy rozdzielić funkcje SCADA:

 • Wyświetlanie i obsługa widoków systemowych (operator lub operatorzy mogą decydować o czynnościach na całej linii produkcyjnej z jednego miejsca)
 • Wyświetl stan i animacje silników, zaworów, czujników
 • Komunikuj się i obsługuj PLC i wszystkie rzeczy z nim związane, np. silniki, zawory, czujniki
 • Rejestracja danych wartości procesowych (np. temperatury, ciśnień, pozycji)
 • Trendy i wykresy wartości odczytanych z PLC (drukowanie, eksportowanie)
 • Logowanie alarmów (alarm, awaria, błąd, zdarzenie)
 • Wyświetlanie alarmów (drukowanie, eksportowanie)
 • Kontroluj procesy w lokalnych lub zdalnych lokalizacjach (niektóre SCADA mogą działać na dużych obszarach np. przepompownie wodne)
 • Pozwalają operatorowi zobaczyć awarię w czasie rzeczywistym
 • Raportowanie i drukowanie określonych danych
 • Połączenie i obsługa baz danych SQL
 • Możliwość integracji z MES i ERP
 • Historia długoterminowa (HISTORIAN)
 • Integracja z językami wysokiego poziomu (C#, .NET, JAVA, VBS)

Oczywiście nie są to wszystkie funkcje. Można rozszerzać system SCADA praktycznie w każdą stronę i ogranicza nas wyłącznie wyobraźnia i zasoby.

Podsumowanie

Podsumowując, systemy SCADA są niezbędnym narzędziem do monitorowania i sterowania procesami przemysłowymi. Zbierając i analizując dane z czujników i urządzeń, systemy SCADA zapewniają operatorom szczegółowe zrozumienie procesu, pozwalając im szybko identyfikować problemy i podejmować świadome decyzje. Powszechne stosowanie systemów SCADA w różnych branżach podkreśla ich skuteczność w poprawie wydajności, bezpieczeństwa i produktywności. W miarę rozwoju technologii systemy SCADA będą nadal odgrywać kluczową rolę w zapewnianiu płynnego działania procesów przemysłowych.

O autorze

Nazywam się Łukasz i wierzę, że znajomość systemu SCADA to najlepszy sposób na świetną pracę. Możesz zarabiać dużo pieniędzy, robić ciekawe rzeczy i mieć dużo swobody.
Poważnie.
Dotarcie do takich możliwości nie jest łatwe, ale mogę Ci w tym pomóc.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>